piątek, 29 marca 2013

sposoby dofinansowania spółki z o.o. przez wspólników

W obecnym stanie prawnym minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 złotych. Jest to tak mała kwota, że w praktyce wystarcza wyłącznie na pokrycie początkowych kosztów działalności spółki.

Skoro jednak każda działalność na wstępnym etapie wymaga poniesienia inwestycji, większość przedsiębiorców już niedługo po rejestracji spółki staje przed problemem, w jaki sposób mogą dofinansować spółkę, aby miała ona środki na bieżącą działalność?

Z natury spółki z o.o., jako osoby prawnej wynika to, iż wspólnicy nie mogą dokonywać dowolnych wpłat pieniężnych na rachunek bankowy bądź do kasy spółki. Każda taka wpłata dokonana przez wspólnika musi zostać odpowiednio zakwalifikowana, zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. Innymi słowy nie wystarczy, co jest niestety dość powszechną praktyką, dokonanie przez wspólnika na rzecz spółki przelewu tytułem "zasilenie", a takiej wpłacie należy przypisać odpowiednią podstawę prawną.

I tak, pierwszą i chyba najczęściej stosowaną w praktyce opcją jest udzielenie spółce pożyczki przez wspólnika.

Pożyczka taka korzysta z ustawowego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, nie wymaga rejestracji w KRS, a zatem jest najszybszym i najtańszym rozwiązaniem.

Jednakże pożyczka nie zwiększa majątku spółki, albowiem pozostaje roszczenie o jej zwrot. Pożyczka taka również nie poprawia wizerunku ekonomicznego spółki w stosunku do osób trzecich, gdyż środki z niej nie powiększają kapitałów spółki.

Kolejną formą finansowania spółki przez wspólników są dopłaty.

Zgodnie z art. 177 k.s.h. umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Takie dopłaty powiększają kapitał zapasowy spółki i stanowią środki, którymi zarząd może swobodnie dysponować. Dopłaty takie mogą być wspólnikom zwracane, jeśli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Dopłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokośc 0,5% od kwoty dopłat, jednakże nie wymagają rejestracji w KRS. To sprawia, że oprócz podatku nie generują zasadniczo dodatkowych kosztów.

Można powiedzieć, że dopłaty są pośrednią formą finansowania. Zwiększają bowiem kapitał zapasowy spółki, jednakże nie wpływają na kapitał zakładowy, a co za tym idzie nie są widoczne dla osób trzecich, a zatem nie poprawiają wiarygodności spółki. Zapewniają natomiast środki na bieżącą działalność.

Trzecią praktyczną formą dofinansowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Jest to rozwiązanie najdalej idące, albowiem wymaga rejestracji w KRS i jest skuteczne od momentu zarejestrowania. Podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od kwoty podwyższenia. W zależności od tego czy następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki (wówczas uchwała nie wymaga formy aktu notarialnego) czy też konieczna jest zmiana umowy spółki w tym zakresie (uchwała musi przyjąć formę aktu notarialnego) należy liczyć się z kosztami notarialnymi.

Podwyższenie kapitału zakładowego stanowi jednak najpełniejszą formę dofinansowania. Poprawia wiarygodność spółki wobec osób trzecich, po pierwsze poprzez fakt rejestracji nowej wysokości kapitału w jawnym rejestrze, a po drugie dzięki skomplikowanej procedurze obniżenia kapitału zakładowego, która utrudnionia, a nawet niekiedy uniemożliwia zwrot wniesionych środków.

Każdy z powyższych sposobów ma swoje wady i zalety, a najkorzystniejszy wybór zależy od rozważenia wielu czynników związanych ze spółką i jej wspólnikami. Istotnym jest jedynie, aby decyzja o przyjętym sposobie podjęta została przed dokonaniem wpłat, co pozwoli uniknąć następczych komplikacji wynikających z "niezidentyfikowanych" wpłat na rzecz spółki, w tym negatywnych konsekwencji podatkowych.

21 komentarzy:

 1. Czy w związku z tym zamiast zakładać spółkę z o.o. z minimalnym kap. zakładowym tj. 5000 lepiej od razu wnieść większą kwotę np. szacowana kwotę działalności na powiedzmy 1 rok? Chodzi mi o praktyczne podejscie, które się najbardziej opłaca.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny Panie. Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Niemożliwym jest wskazanie uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich przypadków. Żeby ocenić, co w danej sytuacji jest najbardziej opłacalne musiałabym znać więcej szczegółów i założeń biznesowych.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 2. Witam serdecznie,
  Jezeli spolka jest finansowana tylko z pozyczek, to czy jest to cienka kapitalizacja?jakie sa skutki prawne dla wspolnika ktory jest pozyczkodawca?
  Pozdrawiam,
  Michal Jaworski

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szanowny Panie

   Pożyczka jest korzystną formą dokapitalizowania spółki np. w sytuacji, w której środki są niezbędne na podjęcie przez spółkę zamierzonego działania, z którego zostanie wygenerowany zysk umożliwiający jej spłatę.
   Jest to słabsza forma kapitalizacji, albowiem nie zwiększa ona majątku spółki, a spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczonej sumy. Jest to w zasadzie wyłącznie udostępnienie spółce środków pieniężnych do korzystania z obowiązkiem zwrotu.
   Dla wspólnika zaś skutki są takie same, jak w przypadku każdej innej pożyczki, a mianowicie wspólnik zachowuje wobec spółki roszczenie o zwrot pożyczki i odsetek (jeśli zostały zastrzeżone). Jest to zasadnicza różnica w stosunku do podwyższenia kapitału, gdyż zwrot kwoty podwyższenia jest możliwy tylko w trybie obniżenia kapitału zakładowego, które wymaga wielu formalności i udziału sądu rejestrowego.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 3. Witam serdecznie Pani Dario
  W przypadku mojej działalności w grę wchodzi tylko pożyczka od udziałowca. Firma będzie miała dwóch udziałowców z jeszcze nie określonymi udziałami.
  Moje pytania:
  Czy udzielenie pożyczki firmie przez udziałowca jest opodatkowane? Słyszałem, że jest jakiś warunek odnośnie udziałów w spółce. Czy to prawda?
  Czy pożyczka od udziałowca musi być oprocentowana?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Warunek jest jednak taki, że w dniu udzielania pożyczki pożyczkodawca musi być wspólnikiem spółki.

   Pożyczka nie musi być oprocentowana, ale wtedy jest to przychód dla spółki (bezpłatne obracanie cudzym kapitałem), dlatego w praktyce lepiej jest pożyczkę oprocentować.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 4. Witam
  w niniejszej interpretacji uznano że pożyczka powinna być jednak opodatkowana. Co Pani o tym mysli ?
  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/436-239/09-2/WS

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Ta interpretacja dotyczy spółki cywilnej. Spółka cywilna nie jest spółką handlową. Wobec tego to stanowisko organu podatkowego nie znajduje zastosowania do spółki z o.o.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 5. Pani Dario, czy udzielenie pożyczki sp. z o.o. zmniejsza zdolności finansowe takiej spółki np. zdolność leasingową dla nowej spółki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Niestety trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Jest to pytanie raczej do ekonomisty.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 6. Pani Dario. Ja mam następujący problem. Jedynym Właścicielem spółki z.o.o.jest inna osoba prawna, która podjęła uchwałę o przelaniu kwoty na rzecz spółki z o.o. Jak mam potraktować ową wpłatę i czy musi z tego tytułu zwołać się Zgromadzenie wspólników

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Pani/Pana pytanie wymaga analizy okoliczności sprawy i przekracza niestety ramy bloga. Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y uzyskaniem porady prawnej proszę o kontakt z kancelarią: d.gorzkiewicz@gbadwokaci.pl

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 7. Witam serdecznie,

  Pani Dario, czy w Spółce z o.o. można podjąć uchwałę, że strata zostanie pokryta pożyczką od udziałowca ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Pożyczka jest zwrotna, a zatem nie ma takiej możliwości wprost. Żeby ewentualnie użyć środków z pożyczki od wspólnika należałoby najpierw je przekwalifikować na dopłaty do kapitału zakładowego.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 8. No gdzieś już o tym czytałem. Ale tutaj jest bardziej zrozumiale. Polecam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo się cieszę i dziękuję za uznanie.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 9. Pani Dario,pisze Pani,że pożyczki nie trzeba zgłaszać w KRS.A przecież pożyczka od jedynego udziałowca,który jest Prezesem Zarządu nie dość że wymaga wizyty u notariusza ,to ten zgłasza to do KRS.art.210 ksh

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, ma Pani/Pan rację, ale tylko w przypadku wyjątku polegającego na tym, że jedyny wspólnik jest za razem jedynym członkiem zarządu. W moim artykule przedstawiam zaś sytuację typową - a co do zasady umowa taka nie wymaga formy aktu notarialnego ani zgłoszenia w KRS.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 10. Witam. Czy środki z kapitału zakładowego w sp z oo można przeznaczać na działalność bieżącą, związana z rozpoczęciem działalności spółki. Zgodnie z linią orzecznictwa kapitał zakładowy jest nienaruszalny, wobec czego w bilansie winien mieć pokrycie a aktywach. Co w przypadku, gdy gotówka z kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na wynagrodzenia oraz koszty bieżące (media, i in.), a do końca roku nie zostanie wypracowany zysk na poziomie wydanych środków?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Środki z kapitału zakładowego są przekazane do wyłącznej dyspozycji zarządu. Nie są one "depozytem" i mogą być zużywane na bieżące potrzeby spółki - oczywiście w granicach przepisów i umowy spółki.

   W zakresie kapitału zakładowego istnieją zasadniczo dwa przepisy, które mają chronić jego nienaruszalność: art. 158 § 2 k.s.h. mówiący o zakazie pożytkowania tych środków na wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki (a więc ograniczenie to nie dotyczy już okresu po powstaniu spółki, czyli po rejestracji) oraz art. 189 k.s.h, który dotyczy zakazu zwrotu wkładu oraz zakazu wypłat dla wspólników kwot, które potrzebne są do pełnego pokrycia kapitału spółki. W pozostałym zakresie zarząd kapitałem dysponuje swobodnie, a zatem może go swobodnie przeznaczyć na koszty bieżące po rejestracji spółki.

   Odpowiadając pośrednio na pytanie: w opisanej sytuacji zarząd na pewno nie może wypłacać wynagrodzeń ani dywidendy wspólnikom, gdyż majątek spółki jest mniejszy niż kapitał zakładowy (art. 189 § 2 k.s.h.) Nie dotyczy to jednak innych podmiotów, których ów zakaz nie obejmuje.

   W takim przypadku należy również pamiętać o konieczności zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki, jeśli bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego (a zakładam, że w przedstawionej sytuacji te przesłanki zostaną spełnione).

   Tak to wygląda z punktu widzenia prawnego. Nie jestem jednak specjalistą z zakresu księgowości, więc nie odpowiem jak taka sytuacja odzwierciedla się w księgach rachunkowych. O to należałoby już zapytać specjalistę.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 11. Świetnie napisane. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń