piątek, 21 sierpnia 2015

przedmiot działalności według PKD 2004

Przy okazji konieczności aktualizowania przedmiotu działalność w rejestrze, w wielu starszych spółkach wychodzi na jaw problem nieaktualnego przedmiotu działalności według klasyfikacji PKD.
 
Jak się okazuje, pomimo, że obowiązek dostosowania PKD do obowiązującego schematu PKD 2007 upłynął w dniu  31.12.2009 roku, nie wszystkie spółki obowiązek ten spełniły.
 
Wbrew pozorom problem jest znaczący. Próba wyboru przeważającej i pozostałej działalności zgodnie z nowelizacją grudniową zakończy się bowiem niepowodzeniem, a nieaktualne dane w umowie mogą uniemożliwić zarejestrowanie pilnych zmian lub też przeprowadzenie innych naglących czynności w spółce. W skrajnych przypadkach nieaktualny przedmiot działalności w spółce może nawet spowodować nałożenie na nią grzywny przez sąd rejestrowy w celu przymuszenia do dostosowania treści umowy do obowiązków ustawowych.
 
A zatem, w przypadku stwierdzenia, że umowa (statut) zawiera określenie przedmiotu działalności według starej klasyfikacji (PKD 2004) należy przede wszystkim niezwłocznie zmienić umowę spółki.
 
Nie wystarczy przy tym samo wpisanie w formularzu ZM przedmiotu działalności według nowych kodów, a to dlatego, że dane w rejestrze muszą być zbieżne z danymi zawartymi w umowie spółki (statucie). 
 
Należy pamiętać, że w przypadku spółek komandytowych,  z o.o. oraz akcyjnych zmiana taka musi mieć formę aktu notarialnego.
 
Dopiero po prawidłowym dostosowaniu umowy spółki do bieżących przepisów można zaktualizować przedmiot działalności w rejestrze. Czynność tę oczywiście można dokonać jednocześnie z rejestracją zmiany umowy oraz jej tekstu jednolitego.