środa, 15 marca 2017

kara 25 lat pozbawienia wolności za nierzetelne faktury

1 marca 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego dotycząca sankcji za fałszowanie szczególnego rodzaju dokumentów - tj. faktur. 

Ustawą tą wprowadzono zagrożenie karą 25 lat pozbawienia wolności przestępstw fałszu intelektualnego i materialnego faktur, w przypadku zaistnienia przypadku większej wagi przy tych czynach. 

Nowela ta jest bardzo szeroko komentowana, narasta wokół niej szereg wątpliwości. Powstrzymując się od oceny celowości i sensowności tej nowelizacji, chciałabym skupić się na dwóch - zdaje się najbardziej istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy kwestiach, tj. kwestii zasad i ram czasowych wprowadzonej nią odpowiedzialności. Z mojej praktyki wiem bowiem, że zmiana ta budzi bardzo poważne obawy u  nieprawników.

Po pierwsze, rozwiewając wszelkie wątpliwości należy wyraźnie zaznaczyć, że prawo karne nie działa wstecz. A zatem należy przyjąć, że kara 25 lat pozbawienia wolności  grozi za czyny popełnione po 1 marca 2017 roku i nie ma zastosowania do jakichkolwiek czynów popełnionych przed tą datą.

Po drugie zaś kara ta ma zastosowanie tylko do faktur, w których kwota należności ogółem lub łączna wartość przekracza dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. Wobec tego, według stanu na dziś, zagrożenie karą 25 lat pozbawienia wolności dotyczy faktur na kwotę powyżej 10.000.000 złotych (dziesięciu milionów złotych).

Czas pokaże jakie orzeczenia będą zapadać w tego typu sprawach. W chwili obecnej jest mi trudno, jako praktykowi, wyobrazić sobie faktyczne wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, a zatem może się okazać, że regulacja ta pozostanie jedynie tzw: "straszakiem".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza