wtorek, 14 czerwca 2016

rezygnacja z funkcji w zarządzie - komu złożyć oświadczenie

Jak już pisałam w poprzednich postach, uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31.03.2016 roku (sygn.akt: III CZP 89/15) rozwiała dotychczasowe wątpliwości w zakresie tego, komu należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie. 


Jakkolwiek z samej sentencji tej uchwały nie wynikało, jak zachować się we wszelkich możliwych konfiguracjach, to już z jej uzasadnienia można czerpać schematy do wszelkich przypadków.

I tak:

1. w przypadku rezygnacji jednego z członków zarządu wieloosobowego rezygnację należy złożyć któremukolwiek z pozostałych członków zarządu lub prokurentowi;

2. w przypadku rezygnacji wszystkich członków zarządu wieloosobowego w jednym czasie, rezygnację należy złożyć na ręce któregokolwiek z członków zarządu lub prokurentowi;

3. w przypadku rezygnacji jedynego członka zarządu spółki, rezygnację należy złożyć na ręce ustępującego członka zarządu (czyli de facto samemu sobie) lub  prokurentowi;

4. w przypadku rezygnacji jedynego członka zarządu spółki, który jest za razem jedynym wspólnikiem spółki, rezygnacja wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Jak widać z powyższego zestawienia, Sąd Najwyższy przyjął pogląd liberalny i bardzo praktyczny, gdyż wyeliminował dotychczasowe utrudnienia w składaniu oświadczeń woli wobec spółki.

Sąd dopuścił niejako możliwość skutecznego składania oświadczeń "samemu sobie", co zostało w mojej ocenie w sposób przekonujący uzasadnione.

Uważam, że opisywane stanowisko SN niezwykle ułatwi działanie osobom pełniących funkcje w spółkach i wyeliminuje ciągłą niepewność w zakresie faktu skuteczności rezygnacji.

1 komentarz:

 1. Dzień dobry Pani Mecenas!
  Mam pytanie odnośnie składania oświadczeń "samemu sobie".
  Rozumiem, że oświadczenie dochodzi do skutku z chwilą uzyskania możliwości zapoznania się z jego treścią (art. 61 par. 1 kc) .
  Co w przypadku, gdy oświadczenie zostanie wysłane i doręczone na adres spółki, że może ona podjąć niezbędne kroki związane z tą rezygnacją, jak wygląda procedura w KRS? Kto podpisuje wnioski? Dodam, iż nie ma pełnomocnika czy prokurenta.
  Co jeśli list po podwójnym awizoiwaniu wróci do nadawcy czyli członka rezygnującego? Czy oświadczenie jest skuteczne?
  Dziękuję za odpowiedź.
  Serdecznie pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń