wtorek, 13 października 2015

ustna uchwała zgromadzenia wspólników

Niejednokrotnie, szczególnie w przypadku niewielkich spółek z o.o., sprawy, które wymagają formalnie uchwały zgromadzenia wspólników (np. powołanie zarządu, ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu, etc.)  załatwiane są przez wspólników w sposób dorozumiany - bez zachowania wymaganego przez k.s.h. trybu.
 
Czasem zdarza się jednak, że czynności takie są po jakimś czasie kwestionowane i pojawia się pytanie, czy niezachowanie wymaganej prawem formy dla uchwały zgromadzenia wspólników powoduje, że uchwała taka nie istnieje lub też jest nieważna?
Oczywiście wątpliwość ta nie dotyczy uchwał, które zgodnie z k.s.h. wymagają zaprotokołowania przez notariusza. Narzucenie bowiem przez ustawę formy szczególnej (a taką stanowi forma aktu notarialnego) powoduje nieważność czynności w przypadku niezachowania tej formy. Wynika to z art. 73 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 2 Kodeksu spółek handlowych.
Problem natomiast jest jak najbardziej realny w przypadku wszelkich innych uchwał zgromadzenia.
 
Co do zasady uchwały zgromadzenia wspólników wymagają zachowania formy pisemnej, gdyż powinny zostać wpisane do księgi protokołów. Jednak kodeks spółek handlowych nie przewiduje sankcji nieważności dla uchwały, która tej formy nie przybrała. A zatem można uznać, że mogą funkcjonować w obrocie uchwały podjęte w sposób dorozumiany.
 
Tak orzekł m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie o sygnaturze IV CK 686/04 oraz w wyroku z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 340/14. W nowszym wyroku czytamy m.in: "W judykaturze podkreślono, że choć uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. powinny mieć formę pisemną, to wymóg ten nie stanowi warunku ich ważności [...] Trafnie wskazuje się w literaturze przedmiotu, że o prawnej skuteczności podjęcia uchwały nie decyduje ani podpis przewodniczącego, ani jej ogłoszenie. Podpis przewodniczącego ma charakter formalny, uchwała zapada bowiem z chwilą jej podjęcia, a nie złożenia podpisu. O tym, czy zapadła uchwała czy też nie, decydują rzeczywiście oddane głosy. W związku z tym, że nie ma wymagania ogłoszenia uchwały, niezapisanie w protokole oświadczenia o jej ogłoszeniu nie powoduje jej nieważności."
A zatem, brak dochowania należytej formy  nie wyłącza możliwości późniejszego powoływania się na treść uchwały i nie niweczy dokonanej na jej podstawie czynności.
 
Oczywiście fakt  podjęcia danej uchwały oraz, rzecz jasna, jej treść będą musiały zostać należycie wykazane, (na przykład przy pomocy zeznań świadków lub też odpowiednich dokumentów), a finalna ocena będzie należała do sądu, nie mniej warto wiedzieć, że takie uchybienie może zostać na swój sposób konwalidowane.

7 komentarzy:

 1. Dzień dobry!
  Prowadzę od niedawna jednoosobową spółkę z oo i mam wiele wątpliwości .Jedną z nich jest numerowanie uchwała,czy uchwały należy numerować zgodnie z ich podjęciem na konkretnym zgromadzeniu i na następnym zgromadzeniu w danym roku znowu od pierwszej i dalej czy numeracja powinna być od pierwszej podjętej uchwały aż do ostatniej w danym roku

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Metodyka numerowania uchwał nie jest określona. Dla porządku jednak uchwały muszą się od siebie odróżniać, zatem ja np. praktykuję numerację lp/miesiąc/rok.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. dziękuję

   Usuń
 2. Czy w jednej uchwale można: 1. Zatwierdzić stosowane zasady rachunkowości, 2. zatwierdzić plan kont, 3. a także powołać pełnomocnika do podpisywania umów z zarządem? Czy wymaga to jednak oddzielnych uchwał?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry

   Dla porządku zrobiłabym to poprzez trzy osobne uchwały.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń
 3. W spółce uchwały podejmuje zarówno zarząd (uchwały zarządu) jak i zgromadzenie wspólników (uchwały zgromadzenia wspólników). Czy numerowanie uchwał zarządu i uchwał zgromadzenia wspoólników powinno być niezależne tzn że jest np "uchwała zarządu nr 5" o jakiejś tam treści ale jest też "uchwała wspólników nr 5" która ma już zupełnie inną treść.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry.
   Przepisy prawa tego nie określają wprost. Numerowanie uchwał to wewnętrzna sprawa spółki. Dla porządku warto jednak prowadzić osobną numerację uchwał zarządu i osobno uchwał zgromadzenia.

   pozdrawiam serdecznie

   Usuń